Cinderella! Giv akt…manöver!

Cinderella förbränningstoalett på uppdrag i Afghanistan.

Klockan 10 på förmiddagen den 2 februari 2012 ringde det på telefonen. På andra sidan linjen presenterade sig överstelöjtnant Rosander sig som ”taktisk inköpare” på uppdrag av Försvarsmakten. ”Taktisk inköpare”, tänkte jag, det här lär bli ett spännande telefonsamtal. Samtalet gick från en artig presentation till det som var pudelns kärna, nämligen frågor rörande Cinderella. Han hade hört att det var en solid produkt med bra kvalitet och det passar Försvarsmakten som handen i handsken.

Rosander hade en djupgående plan hur han ville använda Cinderella förbränningstoaletter för deras sanitetscontainrar i Afghanistan och hans frågeställning var huruvida vi trodde att detta var taktiskt genomförbart? Jag tänkte i mitt stilla sinne att ”taktiskt” måste vara överstelöjtnantens favoritord.

”Som jag ser det finns det inga överhängande hinder om man bara ser till att containern får in tillräckligt med syre och i största möjliga mån se till att det inte kommer in allt för mycket sand i toaletten då det kan få de rörliga delarna att ta onödigt mycket stryk”, svarade jag.

”Det är uppfattat”, svarade Rosander kort.
”Utöver det så skulle jag säga att toan kommer funka som en Kalasjnikov”, skrattade jag och hoppades att han skulle ha samma uppfattning om funktionsdugliga vapen i en svår miljö.
Rosander yppade inte ett ord. Om det berodde på att han inte gillade jämförelsen eller om han inte tyckte att AK47 är ett bra vapen fick jag aldrig få reda på då samtalet helt bytte riktning.

Vi diskuterade många olika scenarion som toan kunde komma att utsattas för och föga visste vi då att varken material, väder och vind eller sandstormar var det som skulle komma att vara toalettens fiende nummer 1. Rosander laddade på med militärisk precision och sköt den ena frågan efter den andra för att vara helt säker på att han hade täckt upp varje flank för att inte överraskas av något oförutsett när toan väl stod på den afghanska stäppen.

Jag kunde inte mer än beundra hans tillvägagångssätt. Aningens omständligt för min smak men jag förstår poängen. En väl genomtänkt UFA (utgångsläge före anfall) har de största förutsättningarna för att lyckas. Det är kurs 1A i infanteristrid. Nu skulle förvisso inte vår Cinderella ut i strid men tabulaturen kunde användas enligt Rosanders mall.

Men som med alla välplanerade operationer så finns det nästan alltid en kille som har en förkärlek till att applicera smolk i glädjebägaren, Murphy. Han kom denna gång i skepnaden av afghaner som knappt sett en toalett på bild, än mindre en Cinderella med följden att den till en början inte användes, vad vi kallar, normalt. Jag kan inte ens räkna upp alla sätt som de försökte använda den på utöver de som användaranvisningen föreslog. De satt på huk med fötterna på sittringen (förvisso normalt i deras kultur). De använde inte det vattentäta pappret när de kissade och bajsade (ok, kanske inte helt normalt med toalettfilter). Spolade ner allt ifrån kläder till döda spindlar och råttor (där börjar det bli lite konstigt). Tömde inte askskålen (trots varningssignal om tömning) med följd att det rann över fekalier och urin. Listan kan göras lång men jag stoppar där.

Men trots denna ganska bryska behandling så jobbade vår Cinderella plikttroget på (efter lite utbildning av brukarna) ända fram till nedläggningen av Sveriges engagemang i Afghanistan. Och från vad jag förstår och har fått berättat så står den där än idag och håller Cinderellaflaggan högt för de som fortfarande är kvar där nere.

KLART BAKÅT! SKOTT KOMMER!

Slut.

Frågor?

De ställs i så fall via kontaktformuläret du ser uppe i högra hörnet.
Namn och grader som nämns i artikeln är ändrade p.g.a. sekretess.

Sanitetscontainer
SAC Sanitetscontainer M12
Cinderella i Afghanistan
Sanitetscontainer i Afghanistan