Världsvattendagen 22 mars

Världsvattendagen den 22 mars

Världsvattendagen 22 mars

Vi sätter vår strålkastare på Världsvattendagen, en otroligt viktig dag!

FN:s 17 hållbarhetsmål representerar världens samarbetsplan med syfte att radera ut fattigdom, motverka klyftor och stoppa klimatförändringarna senast 2030. Hållbarhetsmål 6 handlar om rent vatten och säkra sanitetslösningar för alla.

Att markera vad Världsvattendagen står för betyder mycket för oss inom Cinderella Eco Group. Våra vattenfria, hållbara förbränningstoaletter kan installeras i känsliga naturområden utan att något negativt ekologiskt fotavtryck uppstår. Det enda som återstår är en handfull aska, helt fri från farliga bakterier och patogener. Vi kan erbjuda toaletter som inte förbrukar världens dyrbara vattenresurser. Vår förbränningsteknik kan därmed hjälpa till att skapa lösningar för framtiden.

Ingen ska lämnas kvar
Årets tema är ”Leaving No One Behind”. Utsatta grupper – kvinnor, barn, flyktingar, ursprungsbefolkningar, personer med funktionsnedsättningar och många fler – utsätts ofta för våld eller förbises eller diskrimineras när de försöker få tillgång till och hantera det säkra vatten som de behöver.

UN Water rapporterar förödande statistik:

– 1,8 miljarder människor dricker vatten från källor som ibland är förorenade med avföring

– 4,5 miljarder människor saknar tillgång till säkra sanitetslösningar

– Över 1,6 miljoner personer dör varje år på grund av sjukdomar orsakade av undermåliga sanitetsförhållanden

– Över 700 barn under fem år dör varje dag av diarré kopplad till smutsigt vatten och dålig sanitet.

– Än idag saknar miljarder människor tillgång till rent vatten och säkra sanitetslösningar – deras hushåll, skolor, arbetsplatser, gårdar och fabriker kämpar för att överleva och frodas.

Tillgång till rent vatten är din mänskliga rättighet
UN Water har detta kraftfulla budskap: Oavsett vem du är och var du befinner dig är tillgång till rent vatten din mänskliga rättighet. Åtkomst till sanitetslösningar och tryggt vatten är själva grunden i ett väl fungerande allmänt folkhälsosystem – och därför avgörande för att få en hållbar utveckling i en stabil och välmående värld. FN har fokuserat på det här målet den 22 mars varje år sedan det introducerades Världsvattendagen i 1992.

Arbeta tillsammans
Vi kommer aldrig att lyckas som ett globalt samhälle när så många människor lever utan tillgång till rent och säkert vatten. Världsvattendagen handlar om att lösa vattenkrisen samt att identifiera och vidta åtgärder mot anledningarna till att så många människor lämnas åt sitt öde.

Världsvattendagen den 22 mars betyder mycket för oss inom Cinderella Eco Group – kanske du också vill engagera dig?

Externa länkar:
http://www.worldwaterday.org/
FN:s hållbarhetsmål

Text: Trude B-J Margel
Foto: Getty images