Cinderella förbränningstoalett

Världhälsodagen 7 april

Cinderella förbränningstoalett

Cinderella Eco Group drar sitt strå till stacken för Världshälsodagen!

Förenta Nationernas hållbarhetsmål nr 3 – god hälsa – handlar om att säkerställa hälsan i ett globalt perspektiv och gynna livskvaliteten för alla världsmedborgare oavsett ålder. Alla som arbetar inom Cinderella Eco Group är starkt engagerade i dessa mål och vi uppmärksammar självfallet Världshälsodagen och arbetet med att nå målet senast 2030

Hälsa åt alla
Under det här året är Världshälsodagens tema universell hälsa för alla, överallt, genom vår slogan ”Health for All”. I industriländer är många av oss lyckliga nog att ha tillgång till god hälsovård men det finns fortfarande många länder där hälsovård är en stor utmaning. Världen står inför flera hälsomässiga hot från sjukdomar som kan förhindras genom vaccinationer, t.ex. mässling och difteri, allt fler rapporter om medicinresistenta och farliga bakterier, fler fall av övervikt och fysiskt stillasittande och inte minst hälsoeffekter från miljöutsläpp och klimatförändringar samt humanitära kriser orsakade av krig och svält.


Tremiljardersmålet
För att uppfylla dessa och andra utmaningar påbörjar (WHO) sin nya 5-åriga strategiplan år 2019 – deras 13:e övergripande åtgärdsprogram. Planen fokuserar på ett tremiljardersmål:

  • Ytterligare 1 miljard människor ska kunna tillgodogöra sig fördelarna med tillgång till allmän hälsovårdstäckningYtterligare 1 miljard människor ska skyddas mot hälsoproblem

  • Ytterligare 1 miljard människor ska må väl och uppleva bättre hälsa och välbefinnande

  • För att nå det här målet måste vi ta itu med hoten mot vår globala hälsa från flera olika perspektiv. Läs mer i informationsrutan om de 10 viktigaste målen som WHO fokuserar på under 2019.

 

Vi stärker medvetandet om Världshälsodagen
Cinderella Eco Group tillverkar vattenfria, miljövänliga förbränningstoaletter som förbränner alla farliga bakterier och som kan installeras praktiskt taget överallt och som inte behöver avlopp eller vattentillförsel. Vi är starkt engagerade i arbetet med att skapa lösningar som kan bidra till komfort i fritidshem, husvagnar och husbilar, och system som kan lösa behoven på arbetsplatsen (till exempel kranar i bygg- och konstruktionsindustrin).

Än viktigare är det faktum att förbränningsteknik av den typ som vi arbetar med kan radera ut farliga sjukdomar som annars kan uppstår vid dålig sanitet.
Vi firar Förenta Nationernas Världshälsodag den 7 april – vi vill gärna se dig göra detsamma! Dela gärna.
#healthforall #worldhealthday
Världshålsoorganisationen (WHO) och Världshälsodagen

 

Text: Trude B-J Margel
Foto: Getty Images