FN klimatmål

22 april firar vi Jordens dag

FN klimatmål

Med en säker och miljövänlig förbränningstoalett

Hos Cinderella Eco Group arbetar vi med lösningar som ger säkra sanitetslösningar och rent dricksvatten. För att få en balans mellan dagens och framtidens ekonomiska, sociala och miljömässiga behov måste vi alla kämpa för att nå harmoni med naturen och vår jord. Vi markerar Jordens Dag för att påminna varandra om att vår jord och dess ekosystem ger oss liv och näring och måste skyddas.

Vårt kollektiva ansvar började med Rio-deklarationen 1992, där Norges statsminister Gro Harlem Brundtland presenterade ”Vår gemensamma framtid”, föregångaren till dagens mål om hållbar utveckling.

FN:s alla 17 hållbarhetsmål representerar världens samarbetsplan med syfte att radera ut fattigdom, motverka klyftor och stoppa klimatförändringarna senast 2030. Dessa åtgärder syftar till att säkra framtiden för kommande generationers människor och allt liv på Moder Jord.

Låt oss markera Jordens Dag tillsammans 22 april
Cinderella Eco Group arbetar aktivt med miljövänliga lösningar för några av världens största utmaningar: vatten- och jordföroreningar orsakade av brist på trygga och säkra sanitetssystem. 1,8 miljarder människor dricker vatten från källor som ibland är förorenade med avföring. Över 700 barn under fem år dör varje dag på grund av förorenat dricksvatten och farliga eller obefintliga sanitetsanordningar.

Våra förbränningstoaletter är vattenfria och kräver inga dyra avloppsanslutningar. De kan installeras i känsliga naturområden och lämnar bara efter sig en handfull aska, helt fri från skadliga bakterier. Askan kan användas som gödningsmedel i blomrabatter. Vi är starkt engagerade i arbetet med att vårda våra naturresurser och säkerställa säkrare förhållanden för nästa generation.

Kanske du också vill engagera dig?

#motherearthday #motherearth #Ilovemyplanet #jordensdag

Läs mer:
Vad är en förbränningstoalett? 
Hållbarhet och vår miljö
FN – Jordens Dag

Text: Trude B-J Margel
Foto: Getty Images