Plast i våra hav

Världsmiljödagen och Världshavsdagen!

Plast i våra hav

Två riktigt viktiga globala datum i juni.

I juni uppmärksammar vi vår miljö och våra hav, och vi uppmuntrar alla att engagera sig i stora och små initiativ som kan hjälpa oss att skydda vår planet. Följ med oss och skriv in två datum i almanackan: Världsmiljödagen den 5:e juni och Världshavsdagen den 8:e juni.

(UNEP – United Nations Environment Program) organiserar årliga evenemang för Världsmiljödagen, med syfte att uppmuntra global medvetenhet och åtgärder för miljöskydd. Världsmiljödagen firas i över 100 länder och 2019 är det Kina som står värd för evenemanget under temat ”Luftförorening”. UNEP samarbetar med regeringar, privat sektor, civilsamhället och andra FN-organ och internationella organisationer världen över. Det första steget är att förstå vad som händer och hur var och en av oss kan göra en betydande skillnad – enskilt och tillsammans

Världsmiljödagen, 5:e juni

Life on land
Världsmiljödagen

Visste du att:

– 92 % av världens befolkning lever i omgivningar med luftföroreningar
– Luftförorening kostar den globala ekonomin över fem triljoner dollar varje år
– Ozonföroreningar kommer att sänka jordbrukets produktion med 26 % till 2030
– Varje person släpper i genomsnitt ut 4,9 ton CO2 varje år

Den här statistiken från UNEP är bekymmersam, men uppmuntrar samtidigt var och en av oss att arbeta hårdare med att bilda globala och nationella partnersamarbeten plus individuella initiativ för att ta hand om vår miljö. Tillsammans kan vi förbättra kvaliteten för allt liv utan kompromisser för framtida generationer.

 

Världshavsdagen, 8 juni

Life below water
Världshavsdagen


Våra hav reglerar vårt klimat, ger mat till miljoner människor, och producerar vårt syre. Havet är hem för ett otroligt antal fantastiska arter och organismer, och det ger oss mediciner och kunskap som kan bidra till framtida lösningar för vår allt mer tättbefolkade värld.

Våra hav har förorenats med plastavfall i decennier. Därför har internationella aktörer, med Förenta Nationerna i täten, gjort stora ansträngningar för att minska nedskräpningen och vår förbrukning av engångsförpackningar i plast. Många länder är i full färd med att införa förbud mot engångsplast. Större företagskedjor minskar sin plastförbrukning och vi är många som arbetar frivilligt med att städa upp våra stränder och naturen i allmänhet. Vi återvinner mer än någonsin tidigare, och vi har börjat att förstå hur mycket vårt skräp påverkar haven och vad vi kan göra för att minska detta.

Plastavfall utgör ett allvarligt hot mot marina organismer. Visste du att:

– Det tar mycket lång tid för plast att brytas ned – för en plastflaska kan det ta upp till 450 år
– Plast utgör bara 10 % av världens totala mängd avfall, men plast är den typ av avfall som förekommer mest i marina miljöer, just för att nedbrytningen tar så lång tid
– 70 % av plastavfallet hamnar på havsbottnarna. 15 % av plasten flyter på havsytan. 15 % spolas i land på stränderna men 70 % sjunker och flyter med havsströmmarna eller samlas upp på havsbotten

Våra allvarliga föroreningar kommer att påverka vår egen hälsa på sätt som vi ännu inte kan förutse. När djur och fisk äter plast och mikroplast påverkas deras hälsa i alarmerande grad. När effekterna sedan går högre upp i livsmedelskedjan kommer de till slut till oss människor. Hotet mot vår hälsa och framtida generationer har fortfarande inte kunnat fastställas enligt forskarna.

Partnersamarbete för våra mål
Mål 17 av FN:s hållbarhetsmål uppmanar till samarbete och att gå samman för att för att förbättra förutsättningarna för alla former av liv. Hållbarhetsmålen innefattar 17 mål och 169 delmål som syftar till att radera ut fattigdom, motverka klyftor och stoppa klimatförändringarna senast 2030.

Vad kan du göra?

– Ändra ditt perspektiv – uppmuntra andra personer att tänka på vår miljö och vad den betyder för oss alla, och målet att skydda vår planet för dagens och framtidens generationer
– Läs mer – läs om naturen, djurliv, livet i haven och andra livsmiljöer och hur vårt dagliga leverne påverkar dem
– Ändra dina vanor – till och med de minsta hållbara ändringarna i dina dagliga vanor kommer att göra skillnad när du uppmuntrar familj och vänner att göra förändringar tillsammans
– Skriv in viktiga världsdagar i almanackan. Det spelar ingen roll var du bor – vi har alla en koppling till miljön och till våra hav. Ta dig tid att tänka på vad du kan göra för att dela med dig av din viktiga inspiration!

Norrsken över Lyngen i nord-Norge

Hos Cinderella Eco Group arbetar vi med miljövänlig och hållbar utveckling. Vi tillverkar förbränningstoaletter som inte förbrukar vatten. Dessa toaletter kan ersätta vattentoaletten där en typisk familj med fyra personer spolar ut över 450 liter vatten under en normalvecka. Med våra förbränningstoaletter är det enda som blir kvar en liten mängd aska, helt fri från farliga patogener och bakterier. Luftutsläppen från vår förbränningsprocess innehåller inga giftiga gaser.

Vi är starkt engagerade i att skapa lösningar som bidrar till en renare, grönare och säkrare värld för de generationer som kommer efter oss, och för för allt liv på jorden och i haven.

Läs mer om vårt engagemang på https://www.cinderellaeco.com/no-en/learn-more-about-cinderella-eco-group/

Vill du veta mer om förbränningstoaletter? Läs mer på https://www.cinderellaeco.com/no-en/articles/what-is-an-incineration-toilet/

Läs mer om FN:s hållbarhetsmål på https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

#worldoceansday

#worldenvironmentday

#environment

#globalgoals

#sustainability

 

Text: Trude B-J Margel
Foto: Getty Images